Skip to content

1650 Watts Max 2 Channel Car Audio Speaker Amplifier DS18 SLC-X1650.2

by DS18
Login For Pricing

Channels/ Class: 2 Channels
Max Power: 1650 Watts
RMS Power:
4 Ohms: 2 x 80w
2 Ohms: 2 x 120w
1 Ohms: N/A
4 Ohms BRIDGED: 1 x 230w
Speaker Impedance: 2̴åäÌÝÌ_ - 8 Ohms
Input Sensitivity: 0.2V -̴åäÌÝÌ_ 6V
THD: <0.05%
Crossover & Switching:
High Pass: 50Hz - 1.2KHz
Low Pass: 50Hz - 200Hz
Bass Boost: 0dB/+6dB/+12dB
Signal to Noise Ratio:̴åäÌÝÌ_ >85dB
Frequency Response: 20Hz - 20KHz
Fuse Rating: 1 x 35A
Dimentions: 280 x 210 x 51 mm

}
10% OFF
This deal ends in:
1d 11h 59m 59s