Skip to content

Massive Audio RK-CT4 Recone replacement Diaphragm For CT4 horn Tweeter

Login For Pricing

Massive Audio RK- CT4 Replacement Diaphragm̴åäÌÝÌ_
High quality replacement Diaphragm
For CT4 Horn Tweeter
Sensitivity: 100 dB
RMS: 30 watts̴åäÌÝÌ_
4 Ohm Impedance̴åäÌÝÌ_
Frequency response: 3000 - 20,000 Hz

̴åäÌÝÌ_

10% OFF
This deal ends in:
1d 11h 59m 59s