Skip to content

DS18 PRO-EXL64 6.5" Pro Audio Mid range Loud speaker 600 watt 4 ohm

by DS18
Login For Pricing

DS18- PRO - EXL64̴åäÌÝÌ_
DS18 EXTREMELY̴åäÌÝÌ_LOUD SERIES SPEAKER̴åäÌÝÌ_
6.5" Midrange Loud speaker̴åäÌÝÌ_
RMS Rating 300 Watts̴åäÌÝÌ_
Max Power 600 Watts̴åäÌÝÌ_̴åäÌÝÌ_
Frequency Response 136 - 14.7 KHz
Impedance 4 Ohms̴åäÌÝÌ_
Sensitivity 93 DB
2" Voice Coil̴åäÌÝÌ_
34 OZ Magnet̴åäÌÝÌ_
Mounting Depth 3.44" Cutout Diameter 5.9"̴åäÌÝÌ_̴åäÌÝÌ_

10% OFF
This deal ends in:
1d 11h 59m 59s